Fryderyk Chopin

"Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata Obywatel, Fryderyk Chopin zszedł z tegoświata..." - tak pisał po śmierci wielkiego geniusza fortepianu jego przyjaciel ksiądz Aleksander Jełowiecki. Rok 2010 nazwany został "Rokiem Chopina" i wiąże się z 200 rocznicą urodzin kompozytora. Chopin jest ważny dla wszystkich Polaków. Cała jego twórczość przepełniona jest polskością i niejako zrodzona z tego, co polskie. W czasach współczesnych muzykowi pisano już o randze i wymowie tworzonych przezeń dzieł: "Gdyby potężny samowładny monarcha z północy wiedział, jak niebezpieczny wróg grozi mu w dziełach Chopina, w prostych melodiach jego mazurków, zabroniłby tej muzyki. Dzieła Chopina to armaty ukryte w kwiatach". Jakże ważne jest, że inspiracją do pięknych dzieł, była wieś polska, również najbliższa nam. Stąd i z trudnych dziejów Ojczyzny, powstały najpiękniejsze dzieła.

W gminie Brzuze, poprzez organizowane uroczystości, a także na wszelkie inne sposoby, staramy się upamiętnić osobę wielkiego twórcy. Jest to tym szczególniej uzasadnione, że wielki Chopin przebywał w Ugoszczu i Gulbinach. Spędzając wakacje w majątku Dziewanowskich w Szafarni, bywał w majątkach zaprzyjaźnionych lub skoligaconych z Dziewanowskimi rodzin. Są więc miejsca w gminie Brzuze znaczone śladami Chopina i chcemy to upamiętnić. Wójt gminy Jan Koprowski, uznając rangę rocznicy dla popularyzacji osoby i muzyki kompozytora oraz promocji gminy, przygotował wnioski i wraz ze współpracownikami wystąpił do Ministerstwa Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie organizowanych przedsięwzięć.

Powinniśmy wykorzystać szansę, jaką daje nam Rok Chopina 2010, ogłoszony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego i obchodzony na całym świecie. Przecież tylko nieliczne miejsca mogą szczycić się pobytem Chopina. Nasz program obchodów rocznicy jest rozłożony na cały rok i daje możliwość udziału wszystkim mieszkańcom gminy - mówi wójt gminy.